21 10 / 2014

20 10 / 2014

(Source: cuprikill, via kumikoran)

19 10 / 2014

tuesmonlilas:

"Hãy cười thật nhiều trước khi hiện tại trở thành một tấm ảnh."
● Facebook: Tu Es Mon Lilas

tuesmonlilas:

"Hãy cười thật nhiều trước khi hiện tại trở thành một tấm ảnh."

● Facebook: Tu Es Mon Lilas

16 10 / 2014

Vẽ cho một buổi sáng, cô gái tỉnh dậy và thấy lòng trống trải, như thể một phần của mình đã theo bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ mà bay đi…
Cô gái vội vàng bò khỏi giường, lục ví lôi tiền ra đếm kỹ từng tờ, sau đó mỉm cười nhẹ nhõm: “May quá, còn nguyên, mình chỉ giỏi mơ thôi!”
=))

Vẽ cho một buổi sáng, cô gái tỉnh dậy và thấy lòng trống trải, như thể một phần của mình đã theo bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ mà bay đi…

Cô gái vội vàng bò khỏi giường, lục ví lôi tiền ra đếm kỹ từng tờ, sau đó mỉm cười nhẹ nhõm: “May quá, còn nguyên, mình chỉ giỏi mơ thôi!”

=))

16 10 / 2014

16 10 / 2014

foxmouth:

In the Fields, 2014 | by Julien Douvier + Tumblr

(via yukitran)

13 10 / 2014

"Cô đơn là kết quả sau khi cơm no áo ấm. Nếu một người làm việc cả tuần bảy ngày, mỗi ngày làm mười hai tiếng, vì kế sinh nhai mà đấu tranh đến sứt đầu mẻ trán, làm sao còn dư thời gian mà cô đơn. Cô đơn, là bệnh của nhà giàu."

Lương Ngôn Tả Ý

(Source: polaris-of-my-life, via aiaitangtu)

13 10 / 2014

(Source: jueki, via chimsebeo)

10 10 / 2014

kitesquotes:

"Nếu bạn cảm giác rằng đã đến lúc phải bỏ cuộc, hãy nghĩ xem bạn đã cố gắng hết mình vì cái gì cho đến tận bây giờ."{Jared Leto}des by Aqua@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Nếu bạn cảm giác rằng đã đến lúc phải bỏ cuộc, hãy nghĩ xem bạn đã cố gắng hết mình vì cái gì cho đến tận bây giờ."

{Jared Leto}
des by Aqua@Kitesvn.com

(via kitesquotes)

10 10 / 2014